ZOO opice

Postup modelovania zoo opice

zoo opice postavičky na tortu postup

ZOO opice môžete vymodelovať z poťahovacej hmoty ak pridáte do hmoty prášok tylo powder a z gumpasty. Pri modelovaní dávajte pozor aby sa vám jednotlivé časti nezdeformovali, nezlomili, nepoškodili pretože hmota po vytvrdnutí je krehká , pri slabom stvrdnutí sa môže ohnúť, zdeformovať. Lepiť jednotlivé diely môžete jedlým lepidlom.

zoo opice postavičky na tortu postup