Sladké školenie ... viac o školení

05.02.2020

Milí zákazníci , ako ste si všimli ponúkame Vám rôzne verzie Sladkých školení.


Máte možnosť absolvovať u nás školenie individuálne alebo skupinové 


Aký je rozdiel medzi nimi ?


Individuálne školenie


- pri individuálnom školení venuje lektorka všetok čas       len Vám 

- jednotlivé kroky pri modelovaní si môžete vyskúšať       priamo v praxi

- ak sa Vám niečo nedarí vymodelovať , máte dostatok     času opraviť niekoľkokrát modelovaný výrobok

- získate foto-postup s návodom aby ste si mohli v           prípade potreby pozrieť postup

- môžete si vyskúšať pracovať s viacerými druhmi             pomôcok, aby ste si osvojili práci s rovnakými alebo       podobnými pomôckami , ktoré používate doma a             nemuseli tak investovať do drahých pomôcok

- vymodelovaný produkt si odnesiete domov

- čas školenia sa môže natiahnuť v prípade                         nepriaznivých poveternostných podmienok 

- ceny za jednotlivé školenie sú prispôsobené druhu           školenia


Skupinové  školenie

- skupinové školenie je určené pre 4 - 8 osôb

- pri skupinovom školení rozdelí lektorka čas pri         práci medzi jednotlivých účastníkov

- jednotlivé kroky pri modelovaní si môžete                 vyskúšať priamo v praxi

- doba školenia sa odvíja od rôznych okolností , ako            napríklad od poveternostných podmienok, od                  zručností jednotlivých účastníkov školenia a iných          nepredvídateľných okolností

- získate foto-postup s návodom aby ste si mohli v           prípade potreby pozrieť postup

- môžete si vyskúšať pracovať s viacerými druhmi             pomôcok, aby ste si osvojili práci s rovnakými alebo       podobnými pomôckami , ktoré používate doma a             nemuseli tak investovať do drahých pomôcok

- vymodelovaný produkt si odnesiete domov

Na Sladkom školení Vám lektorka ukáže , ako môžete pracovať s hmotou , ako si vymodelujete jednotlivé časti kvetov , postáv, zvierat a podobne .

Na školení si jednotlivé kroky vyskúšate v praxi 

Samozrejme je potrebné aby ste aj mimo školenia trénovali a osvojovali si tak rôzne techniky , ktoré sa naučíte na školení.

Ako takéto školenia prebiehajú ?


- Najskôr sa zoznámite s používanými pomôckami a         hmotou 

- nasledujú jednotlivé kroky , ktoré sú potrebné pri           zhotovení produktu

- v praxi si vyskúšate rôzne techniky modelovania