Na stránke pracujeme, z tohto dôvodu nefungujú ešte všetky funkcie, preto ak máte otázku, prípadne sa chcete informovať o kurzoch modelovania, môžete nás kontaktovať prostredníctvom t.č. 0948512670 , e-mailom : info@sladkysvet.sk 

instagram
ľúbim Ička
facebook

* Do správy napíšte konkrétne o čo máte záujem , napr. objednávam si školenie ( napíšte konkrétne ) … , chcem sa informovať o školenie ( napíšte konkrétne ) … poprosím o cenovú ponuku … ( napíšte konkrétne ) a podobne. 

Dovoľujeme si Vás informovať že od 25.5.2018 je v platnosti nový zákon 18/2018 o GDPR- ochrane osobných údajov. Na našej stránke Vám prinášame krátke oboznámenie s týmto zákonom Prípadných záujemcov o bližšie informácie nájde informácie v našom inf. okne Ochrana osobných údajov prípadne im odporúčame oficiálne stránky Úradu na ochranu osobných údajov.