Informácie ku kurzom modelovania

Táto sekcia je určená pre účastníkov kurzov modelovania. 

Každý kurz má vlastné heslo a účastník od nás obdrží heslo ku konkrétnemu kurzu, kde bude mať kedykoľvek prístup k manuálu . 

Informácie slúžia len účastníkom kurzu. Je zakázané manuál ďalej šíriť, kopírovať, rozposielať a odovzdávať heslo ku stránkam ďalším osobám.

Pre každú podstránku je rozdielne heslo, ak ste boli na viacerých kurzoch heslá si poznačte. V prípade zmeny hesla vás budeme informovať. Priebežne stránky aktualizujeme o nové poznatky, nové skúsenosti, nové druhy pomôcok, surovín a podobne.

Kurzy modelovania pre cukrárov

v sekcií kurz modelovania macka nájdete 

 • pomôcky a suroviny potrebné na modelovanie
 • rôzne rady a návody na modelovanie
 • odstraňovanie chýb
 • ako môžete modelovať na rôzne témy …
 • v prípade potreby po kurze môžete ďalej s nami komunikovať prostredníctvom e-mailu, telefonicky, messenger správami …

v sekcií kurz modelovania maku nájdete 

 • pomôcky a suroviny potrebné na modelovanie
 • rôzne rady a návody na modelovanie
 • odstraňovanie chýb
 • ako môžete modelovať na rôzne témy …
 • v prípade potreby po kurze môžete ďalej s nami komunikovať prostredníctvom e-mailu, telefonicky, messenger správami …

v sekcií kurz  airbrush pre začiatočníkov nájdete 

 • pomôcky a suroviny potrebné na modelovanie
 • rôzne rady a návody na modelovanie
 • odstraňovanie chýb
 • ako môžete nanášať farbu pomocou airbrush na rôzne témy …
 • v prípade potreby po kurze môžete ďalej s nami komunikovať prostredníctvom e-mailu, telefonicky, messenger správami …